Giá : 350.000 VNĐ /1 Người

Đã bao gồm phương tiện đi lại, bữa ăn BBQ.

Địa điểm: thác Lô Ba Măng Đen